Algemene Voorwaarden

House Rental Amsterdam spant zich in om de inhoud van deze website actueel te houden en deze te voorzien van de juiste informatie. Leest u een tekst of ziet u een foto die naar uw mening niet correct is, of bent u van mening dat belangrijke informatie ontbreekt, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U vindt onze gegevens op de contactpagina. Hebt u een vraag over een bericht dan kunt u die stellen via het webformulier.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van House Rental Amsterdam worden gebruikt voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact met ons op.

Omgang met persoonsgegevens

De informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Volg ons op Facebook