Huurperiode

De huurperiode die standaard wordt overeengekomen is 12 maanden met optie tot verlenging, in voorkomende gevallen kan hiervan in goed onderling overleg afgeweken worden en kunnen bepaalde aanvullende clausules worden toegevoegd op verzoek van huurder of verhuurder.

Volg ons op Facebook