Is een voor- en eindinspectie verplicht?

Het is voor u als huurder verstandig om misverstanden te voorkomen om de inspecties te laten uitvoeren. Op basis van de uitslag van de inspectie wordt de woonruimte opgeleverd en de waarborgsom afgehandeld.

Volg ons op Facebook